Play-Icon

Scandi Standard förstärker projektverksamheten med Antura Projects

Scandi Standard, med Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane i sortimentet, är Nordens största kycklingproducent. Man har nyligen etablerat ett PMO och infört Antura Projects som projekt- och portföljhanteringssystem.

Nybildad koncern med stor projektverksamhet 

Scandi Standard är en nybildad nordisk koncern med 1 650 anställda och en omsättning på över 5 miljarder SEK. Koncernen är resultatet av att man förvärvat Kronfågelgruppen i Sverige och Danpo i Danmark från Lantmännen samt Cardinal Foods AS i Norge från CapMan.

En viktig utmaning för Scandi Standard var att få ett bättre grepp om pågående och planerade projekt. Man bedriver idag en omfattande projektverksamhet, där tyngdpunkten ligger på produktutveckling, effektivisering av produktionen och IT-projekt. En stor del av projekten drivs med deltagare från flera länder.

”Antura Projects har skapat mycket goda förutsättningar för oss att arbeta i projekt över landsgränserna eftersom det är helt webbaserat”, säger Michael Hyldgaard, PMO Manager. Michael har ansvarat för att bygga upp ett koncern-PMO, där Antura Projects idag utgör det centrala IT-stödet.

Snabbt och enkelt införande 

Kronfågel och Danpo var tidigare en del av Lantmännenkoncernen och har därför använt Antura Projects sedan 2007. När den nya koncernen Scandi Standard bildades under 2013 var det naturligt att välja samma system.

Antura Projects installerades och konfigurerades för att passa de specifika behoven hos Scandi Standard. I samband med det lyftes också alla pågående projekt in i verktyget.

”Jag tycker att införandet har gått mycket snabbt och smidigt. På bara några veckor var vi gång och kunde jobba i våra pågående projekt”, säger Charlotte Gade, Solution Manager på Danpo.

Sedan dess har koncernens PMO tagit form allt mer och behovet av och nyttan med portfölj- och projektverktyget har förtydligats. Anturas konsulter har hjälpt till i diskussionerna kring hur verktyget ska användas på bästa sätt och hur styrningen av projekten kan förbättras.

Framtidsplaner 

Nästa steg blir att stärka och förtydliga hur projektgrupperna ska använda systemet och hur informationen i Antura Projects ska användas på bästa sätt för att fatta beslut kring projektportföljen.

I planerna ligger även att integrera Antura Projects med affärssystemet för att läsa över bokfört kostnadsutfall till projektverktyget. Detta kommer att ge projektledarna bättre kontroll över kostnaderna jämfört med projektens budget.

”Nu kan vi få en helhetsbild över samtliga våra projekt. Vi kan se status i pågående projekt och vi får också ett mycket bra stöd i att prioritera och planera kommande projekt.”

Michael Hyldgaard, PMO Manager, Scandi Standard

Scandi Standard är Nordens största kycklingproducent med ledande positioner i Sverige, Danmark och Norge. Man producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling under de starka varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Vestfold Fugl, Ivars och Chicky World. I Norge produceras och säljs även ägg under varumärket Den Stolte Hane. Tillsammans är man ca 1 650 medarbetare och har en omsättning på över fem miljarder SEK.