Play-Icon

Användarvänlighet avgörande när Slagelse Kommune implementerar projektverktyg

Slagelse Kommune i Danmark efterfrågade ett användarvänligt system som skulle stötta samtliga projekt samt projektledare inom organisationen. Efter en demonstration av verktyget och ett möte på plats i Slagelse, föll valet på Antura Projects. 

Slagelse Kommune stod inför att förbättra planering, uppföljning samt styrning av projekten inom kommunens projektportfölj. I samband med detta initierade enheten Borger og Udvikling, som är direkt underordnad kommundirektionen, en kontakt med Antura. Kommunen var i första hand intresserad av ett molnbaserat projektsystem som skulle vara enkelt att förstå och enkelt att lansera i organisationen. Det befintliga systemet för projektledning, en modul i SharePoint2010, var varken användarvänligt eller tidseffektivt:

Lösningen fungerade egentligen bara som en lagringsplats för dokument. Vi använde ett kalkylblad för att få överblick över projektportföljen och i slutändan blev det tidskrävande att samordna och samla in all information, säger Tina Larsen, Chefskonsulent vid Slagelse Kommune.

Ett användarvänligt och effektivt projektverktyg

Kommunen hade behov av ett projektverktyg med kraftfull rapportfunktion och såg även ett värde i funktioner för kommunikation och samarbete. Efter en demonstration av verktyget och ett möte med representanter från Antura på plats i Slagelse, föll valet på Antura Projects.

Antura levde upp till våra föreställningar om en god svensk leverantör; grundlig, noggrann och flexibel, konstaterar Tina Larsen.

Samarbetet mellan Slagelse Kommune och Antura har inför projektstart och under implementationen varit mycket gott. Efter ett framgångsrikt införandeprojekt under våren 2015 öppnades Antura Projects upp för omkring 6 000 registrerade användare. Systemet etableras nu successivt i hela projektorganisationen. 

-Initialt fokuserar vi på att arbeta med grundläggande funktioner i verktyget som hjälper oss att spara tid och öka effektiviteten, för att i framtiden fördjupa användandet. Vi upplever att Antura Projects är ett enkelt och intuitivt system. Det finns en supportfunktion i verktyget men hittills har vi inte har haft någon användning av den, avslutar Tina Larsen.

”Vi upplever att Antura Projects är ett enkelt och intuitivt system. Det finns en supportfunktion i verktyget men hittills har vi inte har haft någon användning av den.”

Tina Larsen, chefkonsulent, Slagelse Kommune

Slagelse Kommune ligger i Region Själland i Danmark. Kommunen har 77 000 invånare och de tre största orterna utgörs av Slagelse, Korsør och Skælskør. Kommunen är organiserad utifrån ett kommuncentrum bestående av 4 enheter underställda kommundirektionen, vilka ansvarar för 13 verkställande organisationer.