Play-Icon

Svenska Mässan utvecklar projektverksamheten och väljer Antura som leverantör

När Svenska Mässan går ifrån att vara en traditionell mässarrangör till att bli en affärsutvecklande mötesskapare ställs nya krav på projektorganisationen. Anturas konsulter bidrar med stöd och rådgivning och Svenska Mässan ser fördelar med projektverktygets stora användningsområde och breda kundbas.

Svenska Mässan koncernen är kanske mest känd för två övergripande varumärken; Svenska Mässan och Gothia Towers, som tillsammans utgör en viktig del av besöksnäringen i Göteborgsregionen. Svenska Mässan förfogar över 41 000 kvm mäss- och konferensyta och utgör arenan för nära 50 mässor årligen. 

Under de närmaste åren kommer verksamheten att öka ytterligare då planer finns att satsa på nya investeringar, något som ställer höga krav på projektorganisationen. Mia Couture, Director of Project Office Svenska Mässan, berättar:

–Vi hanterar varje mässa vi arrangerar som ett projekt och går nu ifrån att vara en traditionell mässarrangör till att bli en affärsutvecklande mötesskapare för våra kunder. Detta innebär att vi kommer att arrangera även andra möten än traditionella mässor under kommande år

Ambition att bli Europas mest attraktiva mötesplats

Framtidsplanerna innebär att verksamheten har växt ur sina Excel-lösningar. Istället har Svenska Mässan valt att använda Antura Projects som projektverktyg. Initialt nyttjas funktioner för tidsrapportering och portföljhantering, vilket ger ett mer effektivt stöd till projektledarna samt större överblick över projektportföljen. Nästa steg innebär att koppla på fler användningsområden såsom resurshantering, vilket gör det möjligt att planera och följa upp resurser både på roll-, individ- och projektnivå. Anturas konsulter bidrar med stöd och rådgivning och Svenska Mässan ser positivt på projektverktygets stora användningsområde och breda kundbas:  

–Antura arbetar med kunder från många olika branscher och av olika storlek, vilket vi ser som en stor fördel,säger Mia Couture.

Samarbetet mellan Svenska Mässan och Antura har fungerat mycket bra under implementeringen: 

–Vår projektledare har varit väldigt tillgänglig och flexibel. Det känns tryggt att hon hela tiden har sammanfattat vad vi har kommit fram till, vilka frågor vi har utestående och hur implementeringsplanen framåt ser ut. Vi betraktar Antura Projects som en viktig del i vårt arbete med att öka transparensen i projekten och tydliggöra vår projektmetodik, säger Mia Couture.

–Svenska Mässan är en institution i evenemangsstaden Göteborg och i Norden, med arrangemang som Eurohorse, Scanpack, Elfack och Båtmässan. Svenska Mässan-koncernen har som ambition att bli Europas mest attraktiva mötesplats, genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Det är därför mycket glädjande att vi får vara en del av detta och bidra till att Svenska Mässan utvecklar sin projektverksamhet tillsammans med Antura, säger Mattias Andersson, VD Antura.

 

”Vi betraktar Antura Projects som en viktig del i vårt arbete med att öka transparensen i projekten och tydliggöra vår projektmetodik”

Mia Couture, Director of Project Office Svenska Mässan

Svenska Mässan koncernen ägs av Svenska Mässan Stiftelse. I koncernen ingår de tre verksamhetsdrivande bolagen Svenska Mässan Mässor och Möten AB, Gothia Towers AB samt Bok och Bibliotek i Norden AB. Utöver detta ingår två fastighetsbolag samt två dotterdotterbolag i koncernen. Koncernen omsätter omkring en miljard kronor och sysselsätter cirka 700 anställda. Under högsäsong uppgår personalstyrkan till cirka 1 200 anställda.