Play-Icon

Swedavia tar kontroll över projektportföljen med Antura Projects

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Swedavia valde Antura Projects som koncernens gemensamma projekt- och portföljhanteringssystem.

Under våren 2012 har Swedavia implementerat Antura Projects för att möjliggöra en centraliserad portföljhantering. Projektledarna har utbildats i verktyget, för att kunna rapportera in sina prognoser avseende tid- och kostnader samt även kunna genomföra klassisk lägesrapportering med statuslampor.

Valet av Antura Projects för att konsolidera vår projektinformation ligger helt i linje med vår IT-strategi och införandet av systemet har varit smidigt samtidigt som mottagandet i verksamheten har varit mycket positivt”, säger Fredrik Frimodig som är CIO på Swedavia.

”På mycket kort tid lyckades vi lägga in alla våra projekt och få in statusrapporter från majoriteten av dem”, berättar Conny Ulvestaf som är IT-portföljansvarig för Swedavia. ”Redan efter några veckor hade vi fått en god överblick över våra projektportföljer. För oss var det enastående att lyckas få en sådan transparens på projektverksamheten”, fortsätter Conny entusiastiskt. ”Dessutom blev det väldigt enkelt för våra olika distribuerade projektkontor att kunna följa och styra sina egna projektportföljer”.

Det viktigaste för Swedavia inför utrullningen av Antura Projects var att tillgodose ledningens behov av konsoliderad projektinformation. Med hundratalet aktiva projekt ute i organisationen hade det historiskt sett varit en utmaning att få ihop statusrapporteringen till en gemensam bild av läget. Möjligheterna till att snabbt kunna flytta in alla projekt i Antura Projects, och därmed erbjuda projektledarna ett enkelt sätt att statusrapportera sina projekt, var därför en av de kritiska framgångsfaktorerna för projektet.

”Nu ser vi fram emot att komma igång med andra funktioner i verktyget, bl.a. prioritering inom portföljerna och på sikt även resurshantering. Vi kommer även att integrera mot vårt ekonomisystem och därmed lyfta in ekonomiskt utfall till respektive projekt. Då ser projektledarna direkt vilka kostnader som har belastat projektet och slipper därmed att gå omvägen via vårt ekonomisystem, vilket uppfattas som lite bökigt”, avslutar Conny.

”Valet av Antura Projects för att konsolidera vår projektinformation ligger helt i linje med vår IT-strategi och införandet av systemet har varit smidigt samtidigt som mottagandet i verksamheten har varit mycket positivt.”

Fredrik Frimodig, CIO, Swedavia

Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Swedavias roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i världen. Nöjda och trygga resenärer är grunden för affären. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.