Play-Icon

Unipension lyfter projektverksamheten med Antura Projects

Unipension, ett av Danmarks ledande pensionsrådgivningsbolag, har valt att lyfta projektverksamheten med stöd av Antura Projects, Anturas helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Unipension hanterar cirka 120 miljarder DKK i pensionsavgifter från omkring 120 000 medlemmar årligen. Våren 2015 initierade Unipension ett omfattande projekt som syftar till att förbättra medlemsservice, kunskapsspridning och rådgivning inom pensionsrelaterade frågor. Ett flertal anställda är involverade i projektet, varför organisationen såg ett behov av ett strukturerat projektverktyg som samlar hantering, rapportering och resurshantering på en plats.

Genom att använda Antura Projects kan Unipension optimera sina projekt och även fortsättningsvis erbjuda sina medlemmar bästa service. Unipension arbetar för att få fler människor intresserade av pensionen och det är en viktig fråga både för den enskilde individen och för samhället i stort,säger Anders Haglund, Manager International Markets, Antura.

Jesper Hvarness Kjeldgaard, PPM Manager, Unipension och Michael Bloch, Partner, Lighthouse Consulting kommer att berätta om hur organisationen arbetar i och drar nytta av Antura Projects vid den kommande Projekt:værktøjsdagen i Köpenhamn. Besök sidan för att läsa mer om evenemanget och för registrering

 

Administrationsfællesskabet Unipension, numera MP Pension, bildades 2008 och utgör ett samarbete mellan Arkitekternas Pensionskassa (AP) , pensionsfonden för doktorer och psykologer (MP) samt pensionsfonden för jordbruksakademiker och veterinärer (PJD). Organisationen hanterar cirka 120 miljarder DKK i pensionsavgifter från omkring 120 000 medlemmar årligen.