+

Konsulttjänster

Projektledning 

Antura tillhandahåller mycket erfarna projektledare för att leda införandet av Antura Projects hos våra kunder. Projektledarna är PMP-certifierade och kunniga inom etablerade projektmetodiker såsom PPS, XLPM, och PRINCE2.

Konfiguration 

Antura Projects konfigureras med systeminställningar, behörighetsstukturer, projektmodell, portföljindelning, verksamhetsprocesser, metadata och andra nödvändiga parametrar utifrån kundens specifika behov och förutsättningar. 

Verksamhetsutveckling

Anturas verksamhetskonsulter har bred och lång erfarenhet av att arbeta med förändringsledning, Governance-processer, portföljhantering, etablerande av projektkontor och övriga verksamhetsområden som Antura Projects stödjer. 

Installation & Uppgradering

Systemet installeras och uppgraderas av tekniker från Antura. 

Integrationer 

Antura stöder etablerade integrationslösningar baserat på web services och export/import av filer. Vi har idag integrationslösningar mot system såsom SAP, Agresso, Hogia, IFS, Agda, Movex, Pyramid, Visma, MS Dynamics och JDE. Integrationerna görs via Antura Projects integrationsramverk.

Anpassade rapporter

Antura erbjuder möjligheten att utveckla anpassade rapporter i exempelvis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint och PDF. Rapporterna utvecklas baserat på Antura Projects rapportramverk.

Support

Antura tillhandahåller högkvalificerad användarsupport via e-post, telefon och Antura Projects inbyggda supportfunktioner.