+

Möt Anturas konsulter

Möt några av våra konsulter

Anturas konsulter är en del av affärsområdet Professional Services och arbetar med att skapa värde tillsammans med våra kunder. Bland annat säkerställer våra konsulter att Antura Projects är konfigurerat för varje verksamhet och dess behov, de leder införandet och bistår i den förändring som sker då projektverktyget införs i organisationen. 

Varje konsult har unik kompetens och erfarenhet men den gemensamma drivkraften består i att stötta varje kund mot att få ut maximal nytta av Antura Projects i verksamheten. 

Här får du möjlighet att möta några av våra konsulter på lite närmare håll.

Vill du arbeta tillsammans med oss?

Är du intresserad av att arbeta som konsult inom affärsområdet Professional Services? Antura är ett bolag som befinner sig i kraftig tillväxt, och har därför alltid dörren öppen för nyckelpersoner som vill vara med och växa tillsammans med företaget. På vår karriärsida ser du våra lediga tjänster just nu. Du kan också skicka en spontan ansökan till

 • "Det är i förändringsarbetet och processerna som den verkliga förändringen ligger!"

  Anna Lindström, Training Manager & Business Consultant

  Vad fick dig att börja arbeta på Antura?

  Antura lockade som det lilla, starkt växande företaget med en sund profil. Jag hade tidigare arbetat med Antura Projects och gillade produkten och var inspirerad av Anturas stora spridning, inom olika områden av samhället.

  Vad gör du som konsult på Antura?

  De senaste åren har jag haft ett längre uppdrag på halvtid hos en av våra kunder. Jag hjälper dem att successivt införa Antura Projects i fler och fler delar i organisationen och koordinerar användandet internt hos dem. Detta varvar jag med att arbeta med vårt utbildningsmaterial samt med att hjälpa nya kunder i deras uppstart med Antura Projects.

  Vad inspirerar dig i din arbetsroll?

  Jag tycker att det är roligt att hela tiden hitta nya sätt att använda Antura Projects för att lösa kundernas behov. Oftast är en arbetsvecka väldigt varierande och med blandning av högt och lågt, vilket jag tycker är jätteroligt. Att dessutom ha de trevligaste kollegorna som finns blir pricken över i:et, det är verkligen jättekul att gå till jobbet.

  Vilka kvalitéer eller kompetenser gör en till en bra konsult?

  Lyhördhet och affärsmässighet. Att lyssna och förstå vad kunden behöver. Då brukar uppdraget som helhet gå som en dans. Meningen är ju att vi ska lösa kundens behov.

  Vad är unikt för Antura som bolag jämfört med andra?

  Alla engagerade individer som tillsammans gör Antura så starkt. Kompetens och en familjär känsla är starka byggstenar för ett lyckat bolag. Antura Projects är en stark och bred produkt som blir ännu bättre med hjälp av oss runt omkring den.

  Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för en organisation som vill lyckas med projekt, portfölj- och resurshantering?

  Att förstå att det är i förändringsarbetet och i processerna som den verkliga förändringen ligger. Här kan vi konsulter hjälpa till!

 • "Metodik och systemstöd tillsammans gör det möjligt att lyfta kvaliteten i projekt till en högre nivå."

  Mattias Wallén, Senior Project Manager & Business Consultant

  Vad fick dig att börja arbeta på Antura?

  Jag kände till Antura sedan tidigare och visste att det är ett spännande och professionellt bolag med duktiga medarbetare och en fantastisk produkt. Jag ville vara med på resan som Antura gör!

  Vad gör du som konsult på Antura?

  Framförallt är jag ute hos våra kunder och stöttar dem i arbetet med att förbättra projektverksamheten. Det kan vara allt ifrån att diskutera hur man ska styra sin projektportfölj till att utveckla arbetssätten. Metodik och systemstöd tillsammans gör det möjligt att lyfta kvaliteten i projekt och styrning till en högre nivå.

  Vad inspirerar dig i din arbetsroll?

  Att se projektledare och chefer på olika nivåer få konkret hjälp i sin vardag när de använder Antura Projects. Det är också inspirerande att se likheter och ta med sig erfarenheter mellan olika branscher och olika typer av organisationer. Alla är olika, men alla som driver projekt står inför ungefär samma utmaningar.

  Vilka kvalitéer eller kompetenser gör en till en bra konsult?

  Det viktigaste tror jag är lyhördhet och viljan att förstå varje kunds unika situation och behov. Att ha arbetat som projektledare eller ha erfarenhet från projektkontor eller liknande är oerhört värdefullt.

  Vad är unikt för Antura som bolag jämfört med andra?

  Vi är väldigt nära våra kunder och har en djup förståelse och intresse för deras behov. Det gör att produkten Antura Projects ständigt utvecklas och blir bättre och bättre.

  Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för en organisation som vill lyckas med projekt, portfölj- och resurshantering?

  Att börja enkelt. Hitta ett eller ett par områden där det finns förbättringsmöjligheter. Sedan kan man växa vidare och höja mognadsnivån succesivt. Bättre att börja i lite mindre skala och låta det växa, istället för att ta ett allt för stort grepp från början.

 • "Vi har långa och starka relationer med våra kunder och utvecklas tillsammans med dem."

  Emma Fykén, Project Manager & Business Consultant

  Vad fick dig att börja arbeta på Antura?

  Jag ville jobba med verksamhetsutveckling och tyckte att kombinationen produkt och konsult erbjöd både spets och bredd. Jag har tidigare erfarenhet av Antura Projects och tyckte då mycket bra om produkten och de som arbetade på Antura. Att även kunna kombinera jobb med familj är viktigt för mig, detta möjliggör Antura.

  Vad gör du som konsult på Antura?

  Jag har varierande uppgifter då jag kan titulera mig som kundansvarig, projektledare och verksamhetsutvecklare samt systemexpert. Jag kan hjälpa kunden med specifika problem och behov som dyker upp i det vardagliga men är även delaktig i eller leder införande av Antura Projects i verksamheter. Som konsult är du självgående och ansvarar för planering och relationer, men beroende på omfattning kan vi vara flera konsulter involverade i ett uppdrag.

  Vad inspirerar dig i din arbetsroll?

  Att jag kan hjälpa kunden med deras behov i stort och smått - funktionellt, operationellt eller strategisk. Att konkret och funktionellt se hur produkten kan hjälpa dem, samt att stödja och leda dem i vad de vill uppnå. Att kunna ge kunden en ”aha”-upplevelse – för när båda parter ser vad Antura kan göra, det är då det roliga börjar!

  Vilka kvalitéer eller kompetenser gör en till en bra konsult?

  Att vara lyhörd och konkret men samtidigt kreativ och kunna anpassa sig efter kundens situation och karaktär. Som konsult ska du vägleda kunden i att komma fram till en lösning som passar dem.

  Vad är unikt för Antura som bolag jämfört med andra?

  Jag uppskattar den samhörighet och det engagemang som finns inom Antura, att vi hjälper varandra och ger varandra energi. Vi har långa och starka relationer med våra kunder och utvecklas tillsammans med dem. Antura är ett mindre men starkt bolag, som har en familjär atmosfär och sunda värderingar.

  Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för en organisation som vill lyckas med projekt, portfölj- och resurshantering?

  Att det i grunden handlar om människor, att det ska finnas en gemensam syn på hur man ska jobba tillsammans samt att kunna hantera en förändring. Ett stödsystem är inte självgående eller löser inte alla problem, utan är en möjliggörare till att organisationen kan enas och bli ännu bättre - tillsammans.

 • "Det är spännande att få möjlighet att möta så många framgångsrika kunder, från vitt skilda branscher!"

  David Spjuth, Project Manager & Business Consultant

  Vad fick dig att börja arbeta på Antura?

  Möjligheten att utveckla organisationer inom projektledning i kombination med att jag fick en bra kontakt med medarbetarna på Antura. De hade (och har givetvis fortfarande) djup kunskap inom området och jag såg möjligheter att lära och växa tillsammans med bolaget. Antura är ett gediget bolag med stark entreprenörsanda och det är spännande att vara en del av det.

  Vad gör du som konsult på Antura?

  Jag hjälper organisationer att förbättra sina projektverksamheter. Det sker bland annat genom implementering av Anturas projektverktyg, vidareutveckling av nya och befintliga processer, projektledning av integrationer och att hålla utbildningar.

  Vad inspirerar dig i din arbetsroll?

  Jag inspireras av resultat! Det är roligt att få bidra till och se hur kundernas organisationer utvecklas. Även branschen är under ständig utveckling och det finns så mycket som vi kan göra för att addera värde till projektorganisationer. Det är också spännande att få möta så många framgångsrika kunder från skilda branscher, se likheter och olikheter. Mina kollegor inspirerar mig i det dagliga arbetet, det är nära till skratt och vi har en bra sammanhållning, så det känns alltid kul att komma till jobbet.

  Vilka kvalitéer eller kompetenser gör en till en bra konsult?

  Vara lyhörd och förstå kundens behov. Vara strukturerad och drivande. Ha ett stort intresse för och kunskap om projektrelaterad metodik, processer och organisation.

  Vad är unikt för Antura som bolag jämfört med andra?

  Vi har en bred och mycket intressant kundbas som ständigt växer. Det är så tydligt att produkten adderar nytta och jag representerar den med stor glädje!

  Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för en organisation som vill lyckas med projekt, portfölj- och resurshantering?

  Ett användarvänligt och genomtänkt systemstöd för projekt-, portfölj- och resurshantering är en hygienfaktor för att lyckas. Viktigt att rätt personer, gärna i form av ett projektkontor, får tid att arbeta med dessa frågor. Börja med den lägst hängande frukten och skapa framgångsexempel som ger driv till organisationen. Var uthållig och fokuserad samt nyfiken på att lära nytt, både inom och utanför den egna organisation.