Play-Icon

utbildning

Utbildningar inom användning och administration av Antura Projects 

För att kunna dra största möjliga nytta av ett projektverktyg som Antura Projects rekommenderar vi att man genomför utbildningar för olika målgrupper av användare. Nyttan består i att kunna använda verktyget på ett effektivt sätt, att det är konfigurerat för verksamhetens behov och att man stöttar den förändring som sker i verksamheten vid införande av ett nytt IT-verktyg. Våra utbildningar har en stark verksamhetskoppling och bygger till största delen på praktiska övningar och best practice från den bransch man tillhör.

Våra lärare har gedigen erfarenhet av införande och användning av Antura Projects såväl som djup kompetens inom projekt- och portföljhantering i allmänhet. Med Anturas utbildningar får ni en stabil bas att bygga vidare på och större möjligheter att få ut maximal nytta med Antura Projects. 

”Bra sammanfattningar mellan de olika delmomenten. Mycket pedagogiskt genomförande. Kursledaren lyssnade in deltagarna och var flexibel vad gäller innehåll.”

 

”Mycket tack för en pedagogisk och bra utbildning.”

 

”Väl genomfört pass med både teori och övningar. Vill ha ett tillfälle till med rapporter och diagram!”

Feedback från deltagare vid Anturas utbildningar

Systemöversikt Antura Projects

Omfattning

½ dag

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare, projektadministratörer,  beställare, styrgrupp, projektkontor, projektchefer,  systemadministratörer, superanvändare, övriga som vill ha en  systemöversikt.

Antura Projects för chefer och företagsledning

Omfattning

1-3 timmar

Målgrupp

VD, företagsledning, projektchef, övriga strategiska intressenter.

Projektledning i Antura Projects

Omfattning

1-2 dagar

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare, projektadministratörer,  beställare, styrgrupp, projektkontor, projektchefer,  systemadministratörer, superanvändare.

Portföljhantering i Antura Projects

Omfattning

1 dag

Målgrupp

Projektkontor, projektchefer, linjechefer, företagsledning, systemadministratörer, superanvändare.

Resurshantering i Antura Projects

Omfattning

1 dag

Målgrupp

Projektkontor, projektchefer, resursägare, linjechefer, resursplanerare, systemadministratörer, superanvändare.

Projektarbete i Antura Projects

Omfattning

½ dag

Målgrupp

Projektdeltagare, projektledare, delprojektledare.

Beställare i Antura Projects

Omfattning

½ dag

Målgrupp

Beställare, styrgrupp.

Administration i Antura Projects

Omfattning

1 dag

Målgrupp

Systemadministratörer, superanvändare.

Utbildning genomförs normalt på plats hos kunden i en utbildningsdatabas med en konfiguration som efterliknar kundens produktionsdatabas, för att alla deltagare ska känna igen sig. För mer information, kontakta er kundansvarig på Antura eller utbildning@antura.se