+

Utbildning

Utbildning

För att kunna dra största möjliga nytta av ett projektverktyg som Antura Projects rekommenderar vi att man genomför utbildningar för olika målgrupper av användare. Nyttan består i att kunna använda verktyget på ett effektivt sätt, att det är konfigurerat för verksamhetens behov och att man stöttar den förändring som sker i verksamheten vid införande av ett nytt IT-verktyg. Våra utbildningar har en stark verksamhetskoppling och bygger till största delen på praktiska övningar och best practice från den bransch man tillhör.

Våra lärare har gedigen erfarenhet av införande och användning av Antura Projects såväl som djup kompetens inom projekt- och portföljhantering i allmänhet. Med Anturas utbildningar får ni en stabil bas att bygga vidare på och större möjligheter att få ut maximal nytta med Antura Projects. 

Antura tillhandahåller följande standardutbildningar inom användning och administration av Antura Projects 

Utbildning Längd Målgrupp
Systemöversikt Antura Projects ½ dag Projektledare, delprojektledare, projektadministratörer, beställare, styrgrupp, projektkontor, projektchefer, systemadministratörer, superanvändare, övriga som vill ha en systemöversikt
Antura Projects för chefer och företagsledning 1-3 timmar VD, företagsledning, projektchef, övriga strategiska intressenter
Projektledning i Antura Projects
(Bästsäljare!)
1-2 dagar Projektledare, delprojektledare, projektadministratörer, beställare, styrgrupp, projektkontor, projektchefer, systemadministratörer, superanvändare
Portföljhantering i Antura Projects 1 dag Projektkontor, projektchefer, linjechefer, företagsledning, systemadministratörer, superanvändare
Resurshantering i Antura Projects 1 dag Projektkontor, projektchefer, resursägare, linjechefer, resursplanerare, systemadministratörer, superanvändare
Projektarbete i Antura Projects ½ dag Projektdeltagare, projektledare, delprojektledare
Beställare i Antura Projects ½ dag Beställare, styrgrupp
Administration i Antura Projects 1 dag Systemadministratörer, superanvändare

Utbildning genomförs normalt på plats hos kunden i en utbildningsdatabas med en konfiguration som efterliknar kundens produktionsdatabas, för att alla deltagare skall känna igen sig.

För mer information, kontakta er kundansvarig på Antura eller .