Play-Icon

Nyheter

 • 2016-10-31

  Ascom väljer Antura som leverantör av projektverktyg

  Ascom, en ledande global leverantör av verksamhetskritiska informations- och kommunikationstekniska lösningar, efterfrågade ett kraftfullt men användarvänligt system som kunde stötta olika roller och funktioner inom projektverksamheten. Efter en gedigen urvalsprocess föll valet på Antura och Antura Projects.

  Kundnyhet
 • 2016-09-13

  Willhem: Effektivare beslutsprocesser och tydligare uppföljning tack vare Antura Projects

  Willhem har samlat allt projektrelaterat arbete i Antura Projects och får på så sätt en god överblick över pågående projekt samt bättre underlag till beslut och prioriteringar: – I och med Antura har vi fått ett effektivt verktyg för uppföljningen av vår projektportfölj, säger Christer Brattsell, Projektcontroller vid Willhem.

  Kundnyhet
 • 2016-09-01

  Antura välkomnar Luleå kommun som ny kund

  Ytterligare en kommun har givit Antura förtroendet som leverantör av projektverktyg. Välkommen Luleå kommun och stadsbyggnadsförvaltningen!

  Kundnyhet
 • 2016-05-18

  Antura välkomnar Stockholm Vatten som ny kund

  Efter en utvärderingsprocess implementerar nu Stockholm Vatten Antura Projects som projektverktyg, bland annat i syfte att stötta projektverksamheten kring Stockholms framtida avloppsrening, ett av bolagets genom tiderna största projekt.

  Kundnyhet
 • 2016-03-29

  Svenska Mässan utvecklar projektverksamheten och väljer Antura som leverantör

  När Svenska Mässan går ifrån att vara en traditionell mässarrangör till att bli en affärsutvecklande mötesskapare ställs nya krav på projektorganisationen. Anturas konsulter bidrar med stöd och rådgivning och Svenska Mässan ser fördelar med projektverktygets stora användningsområde och breda kundbas.

  Kundnyhet
 • 2016-03-11

  Antura Projects stöttar Nackas stadsbyggnadsprojekt

  Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects.

  Kundnyhet
 • 2016-02-29

  Antura Projects rätt projektverktyg för Familjebostäder

  Familjebostäder valde Antura som leverantör 2013 och sedan dess har användandet av Antura Projects spridits till stora delar av bolaget. Projektverktyget möjliggör gemensam uppföljning av projektverksamheten och ökad dialog mellan projektmedlemmar, något som bidrar till en större samsyn på verksamheten.

  Kundnyhet
 • 2016-02-12

  Antura Projects stöttar projektverksamheten på Socialstyrelsen

  Socialstyrelsens projektverksamhet handlar i stor utsträckning om att kommunicera och samarbeta med externa parter. Efter ca två år som kund, har Socialstyrelsen idag över 200 användare som nyttjar Antura Projects med fokus på projektledning, projektsamarbete och kommunikation.

  Kundnyhet
 • 2016-01-29

  Användarvänlighet avgörande när Slagelse Kommune implementerar projektverktyg

  Slagelse Kommune i Danmark efterfrågade ett användarvänligt system som skulle stötta samtliga projekt samt projektledare inom organisationen. Efter en demonstration av verktyget och ett möte på plats i Slagelse, föll valet på Antura Projects.

  Kundnyhet
 • 2016-01-12

  Göteborgs Stad väljer Antura i omfattande upphandling

  Antura har inlett ett betydande samarbete med Göteborgs Stad där Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Park- och Naturförvaltningen och Älvstranden Utveckling AB kommer att nyttja Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

  Kundnyhet