Play-Icon

kunder

 • Familjebostäder

  "Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Hyde Group

  ”Antura var precis det verktyg vi letade efter. Andra PPM-system vi tittade på fokuserade mer på projektledningsdelen och inte den större bilden vi letade efter.”

  Läs kundberättelse
 • Jernhusen

  "Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi."

  Läs kundberättelse
 • Wallenstam

  ”Vi såg ett behov av att samordna, förenkla och förtydliga våra arbetssätt enligt projektmetodiken. Med Antura Projects kan vi göra det, vilket i sin tur kommer att underlätta för alla våra projektmedlemmar."

  Läs kundberättelse
 • Viktoriahem

  "Vi blev rekommenderade Antura Projects av flera personer i vår bransch som bara hade goda lovord om systemet. Därför tyckte vi från början att det var ett intressant alternativ för oss. Men vi gjorde ändå en omfattande utvärdering för att säkerställa att det passar in i vår verksamhet, vilket vi kom fram till att det verkligen gör."

  Läs kundberättelse
 • Willhem

  "Nu vet projektledarna i organisationen var projekten ligger för beslut och beslutsgången har blivit både snabbare och tydligare. Tack vare Antura har vi också blivit bättre på att följa de processer kring projekt som vi har på bolaget."

  Läs kundberättelse
 • AMF Fastigheter
 • Bockasjö
 • Boligforeningen AAB
 • Bostads Ab Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • CBS Copenhagen Business School
 • Chalmers Fastigheter
 • DSB
 • Familjebostäder
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Göteborgslokaler
 • Higab
 • Huge
 • Hyde Group
 • ICA
 • Ikano Bostad
 • Jernhusen
 • KFAB
 • Kraftstaden Fastigheter
 • Lejonfastigheter
 • Mölndala Fastighets AB
 • Norrevo
 • PartilleBo
 • Rescan
 • RG Bostad
 • Riksbyggen
 • Skellefteå kommun
 • Skolfastigheter I Stockholm
 • Stockholms Stad
 • Umeå Kommun
 • Wallenstam
 • Viktoriahem
 • Willhem
 • Älvstranden Utveckling