Play-Icon

kunder

 • Familjebostäder

  "Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

  Läs kundberättelse
 • Göteborgs Stad

  Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.

 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

  Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

  Läs kundberättelse
 • Jernhusen

  "Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi."

  Läs kundberättelse
 • Willhem

  "Nu vet projektledarna i organisationen var projekten ligger för beslut och beslutsgången har blivit både snabbare och tydligare. Tack vare Antura har vi också blivit bättre på att följa de processer kring projekt som vi har på bolaget."

  Läs kundberättelse
 • Bostadsbolaget
 • DSB
 • Familjebostäder
 • Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
 • Göteborgslokaler
 • Higab
 • ICA
 • Ikano Bostad
 • Jernhusen
 • KFAB
 • Kraftstaden Fastigheter
 • Lejonfastigheter
 • Mölndala Fastighets AB
 • Skellefteå kommun
 • Skolfastigheter I Stockholm
 • Stockholms Stad
 • Willhem
 • Älvstranden Utveckling